Servicii
 

Consultanţă pentru proiecte IT

Realizarea aplicaţiilor Web

Realizarea aplicaţiilor Desktop

Proiectarea şi implementarea reţelelor

Gestionarea Bazelor de date (MSSQL, Oracle, MySQL)

Mentenanţă